English|Slovensky|Deutsch

Preklady

Či sa jedná o preklad zmluvy alebo reklamného prospektu, v jednom si môžete byť istí –bude zhotovený s rovnakou, maximálnou starostlivosťou.

Okrem prekladov v najbežnejších jazykoch (angličtina a nemčina) Vám vieme poskytnúť aj preklady v ďalších európskych príp. niektorých ázijských jazykoch. Ak práve potrebujete jazykovú podporu pri určitom projekte, budeme radi, ak sa s nami skontaktujete.

Naše jazykové služby poskytujeme predovšetkým firemným klientom, ktorým dokážeme poskytnúť ucelený proces spracovania dokumentov - od prevzatia dokumentácie, jej prekladu až po zaslanie v elektronickej forme (v prípade potreby aj grafické spracovanie, DTP a odovzdanie v hotovej, vytlačenej forme.

Samozrejmosťou je pre nás diskrétnosť, ktorú považujeme za jeden zo základných pilierov úspešného vzťahu medzi obchodnými partnermi. Jednou z našich predností je aj flexibilita – chápeme, že pre našich klientov je často nevyhnutné reagovať pružne a pokiaľ im chceme poskytovať podporu, musíme takí byť na 100% aj my. Veľký dôraz kladieme aj na dodržiavanie dohodnutých dodacích termínov, čím systematicky budujeme dobré meno našej spoločnosti.

Aby ste si mohli overiť kvalitu našej práce, novým klientom ponúkame možnosť prekladu 1 normostrany v ľubovoľnej jazykovej kombinácii z našej ponuky zdarma a úplne nezáväzne. Okrem iných máme skúsenosti s prekladmi aj v týchto oblastiach.