English|Slovensky|Deutsch

Oblasti prekladov a tlmočenia

Priemysel

 • elektrotechnika, elektronika, energetika
 • vykurovacia technika, vzduchotechnika, klimatizačná technika
 • automobilový priemysel, strojárstvo, koľajové vozidlá a železničná technika, stroje a zariadenia, obranný priemysel
 • meracia technika, riadiaca technika, regulačná technika, automatizácia
 • drevársky priemysel, obalová technika, drevospracujúce stroje
 • logistika a doprava, import, export
 • výstavy a veľtrhy
 • management, marketing, predaj
 • personalistika, personálny management
 • hoteliérstvo a turizmus
 • lokalizácia (napr. lokalizácia softvéru)

Právo a ekonómia

 • zmluvy (kúpno-predajná, licenčná, pracovná, nájomná, atď.)
 • všeobecné/dodacie/nákupné podmienky
 • výpisy z obchodného registra, výpisy z registra trestov
 • výročné správy, tlačové správy

Príklady preloženej dokumentácie

 • návod na obsluhu, návod na montáž, príručka, návod na údržbu, technická dokumentácia, výrobná dokumentácia
 • lokalizácia: web stránky, software
 • prezentácia firmy, prezentácia výrobku
 • korešpondencia
 • databázy
 • prospekty, letáky, katalógy