English|Slovensky|Deutsch

Výučba jazykov

V našej ponuke nenájdete desiatky druhov rôznych navzájom nesúvisiacich kurzov. Pretože sme si istí, že robiť všetko znamená nerobiť nič poriadne, od vzniku našej spoločnosti v roku 2001 sa sústreďujeme výlučne na jazykové vzdelávanie a spätná väzba od našich partnerov nám potvrdzuje, že sme sa vybrali správnou cestou. Práve vďaka tomu, že už roky pracujeme v jednej oblasti, sme dobrí v tom, čo robíme.

Vyučujeme podľa modernej metodiky a kladieme dôraz na komunikáciu, s ktorou má väčšina študentov najväčšie ťažkosti. Nezanedbávame však pritom ani ostatné jazykové zručnosti – písanie, posluch a čítanie. Naši lektori sú mladí, skúsení a flexibilní ľudia – pripravení kedykoľvek Vám podať pomocnú ruku.

Pred zahájením samotného jazykového kurzu je zvyčajne potrebné vykonať tzv. jazykový audit. Ide o stanovenie:

  • cieľov vzdelávania – napr. zlepšiť komunikáciu v cudzom jazyku (predajcovia, nákupcovia, vedúci pracovníci, a pod.), zlepšiť písomný prejav, napr. písanie e-mailov (asistentky, pracovníci finančných oddelení, a pod.), zlepšiť telefonickú komunikáciu/posluch s porozumením (pracovníci v call centre, pracovníci v oddelení služieb pre zákazníkov, a pod.), zlepšiť prezentačné schopnosti v cudzom jazyku, a pod. v závislosti od potrieb príslušnej spoločnosti,
  • zamerania jazykového kurzu - napr. všeobecná angličtina, obchodná angličtina, finančná angličtina, angličtina pre hotely a turizmus, angličtina pre bankový sektor, technická angličtina, a pod.,
  • úrovne jazykových znalostí účastníkov jazykového kurzu. Pre tento účel máme vypracovaný vlastný test, ktorý sa skladá z 2 častí (písomnej a ústnej), pričom v písomnej časti sa hodnotí úroveň ovládania gramatiky, frazeológie, slovnej zásoby a v ústnej časti sa hodnotí celkový verbálny prejav študenta.

Naučiť sa cudzí jazyk je pre niekoho koníčkom, pre iného nevyhnutnosťou, avšak pre nikoho to nie je nesplniteľný sen.