English|Slovensky|Deutsch

Výučba jazykov - firemné kurzy

Vieme Vám poskytnúť kurz šitý na mieru Vašim potrebám z hľadiska jeho zamerania ako aj intenzity výučby. Vyučujeme aj priamo u jednotlivých klientov, čím je možné zabezpečiť úsporu času (a tým samozrejme aj nákladov) spojenú s dochádzkou zamestnancov na kurzy.
Okrem iného zabezpečujeme nasledovné typy kurzov:

  • skupinová výučba (jeden lektor, viac študentov, počet, viď FAQ)
  • one-to-one výučba (jeden študent, jeden lektor; vhodné najmä pre intenzívnu prípravu managerov a riadiacich pracovníkov)
  • víkendové intenzívne kurzy
  • intenzívne a polointenzívne kurzy na dohodnutú dobu (viď FAQ)
  • celoročné polointenzívne kurzy