English|Slovensky|Deutsch

Dodanie a odovzdanie dokumentácie

Dokument, ktorý potrebujete preložiť, môžeme prevziať a odovzdať:

  • e-mailom
  • poštou
  • kuriérnou službou
  • osobne

Dokumenty dodávame v:

  • elektronickej forme (napr. vo formáte .doc, .xls, .pdf, .pps)
  • na CD/DVD nosiči
  • na USB kľúči
  • vytlačené v papierovej forme
  • vytlačené s grafickým spracovaním v identickej forme ako originál