English|Slovensky|Deutsch

Preklady. Tlmočenie. Jazykové kurzy.
Kompletné jazykové služby od jedného dodávateľa.

Jazykové vzdelávanie – špecializujeme sa najmä na kurzy anglického jazyka a nemeckého jazyka pre firmy a organizácie. Modernými, komunikačnými metódami zabezpečujeme efektívne jazykové kurzy pre manažment spoločností aj pre zamestnancov. Po analýze potrieb a stanovení cieľov vzdelávania zostavíme učebné osnovy, zvolíme vhodné výučbové materiály a zostavíme kurz cudzieho jazyka, ktorý bude presne spĺňať stanovené kritériá a umožní zvýšiť úroveň jazykových znalostí a dosiahnuť stanovené ciele jazykového vzdelávania v čo najkratšom čase.

Preklady a tlmočenie – zabezpečujeme bežné preklady aj tzv. úradne overené preklady (niekedy nazývané „súdne preklady“ alebo „preklady s pečiatkou“, t.j. preklady zabezpečené súdnym prekladateľom).
Našimi partnermi sú napríklad zahraničné spoločnosti, príp. spoločnosti orientujúce sa na export-import. Zabezpečovaním prekladateľských a tlmočníckych služieb pre slovenské firmy poskytujeme podporu pri vyhľadávaní zahraničných partnerov, presadzovaní sa na zahraničných trhoch, a pod. Vďaka outsourcingu jazykových služieb naši partneri šetria mzdové náklady a ich zamestnanci sa môžu plne sústrediť na plnenie pracovných úloh, keďže pracujú s dokumentmi, ktoré sú v ich rodnom jazyku.

Novinky:
 • ! ZMENA SÍDLA NAŠEJ SPOLOČNOSTI !

  ! ROZŠÍRILI SME PONUKU NAŠICH JAZYKOVÝCH KURZOV NA ĎALŠIE REGIÓNY SLOVENSKA !

  ! NOVÉ JAZYKOVÉ KURZY !

  ANGLICKÝ JAZYK
  NEMECKÝ JAZYK

  NOVĚ VŠEOBECNÉ JAZYKOVÉ KURZY AJ ŠPECIALIZOVANÉ JAZYKOVÉ KURZY V NASLEDOVNÝCH MESTÁCH A OKRESOCH:

LEVICE / okres Levice

NITRA / Nitriansky kraj

ZLATÉ MORAVCE / okres Zlaté Moravce

BRATISLAVA

ILAVA / okres Ilava

DUBNICA NAD VÁHOM

NOVÁ DUBNICA